Disclaimer

Disclaimer

Alle informatie op deze internetsite wordt door Xè Xi Xè met zorg en aandacht samengesteld en onderhouden. Fouten kunnen echter niet altijd worden voorkomen. Er kunnen dan ook op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan de op de internetsite aangeboden informatie. Xè Xi Xè aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van de internetsite of uit de onvolledigheid en/ of onjuistheid van de op de internetsite verstrekte informatie en/of schade ten gevolge van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de internetsite.

De internetsite van Xè Xi Xè bevat verwijzingen en/of hyperlinks naar andere internetsites die niet door Xè Xi Xè worden beheerd. Deze zijn opgenomen ter informatie voor de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd voor de doelgroep van Xè Xi Xè . Xè Xi Xè geeft geen enkele garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik en de beschikbaarheid van dergelijke internetsites.

Xè Xi Xè garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van de niet tijdige ontvangst of verwerking van de aan haar gezonden e-mails of andere elektronische informatieverkeer.

 

Intellectuele Eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder, maar niet beperkt tot, auteursrechten, merkrechten en databankrechten, op de informatie, teksten, afbeeldingen, logo’s, foto’s en illustraties op deze internetsite en op de lay-out en vormgeving van deze internetsite rusten bij Xè Xi Xè en/ of haar licentiegevers. De informatie op de internetsite is slechts bedoeld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Het verveelvoudigen en openbaar maken van (delen van) de inhoud van deze internetsite voor niet-persoonlijk gebruik, in welke vorm en op welke wijze ook, is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Xè Xi Xè niet toegestaan.

Het aanbrengen van een hyperlink naar (enige pagina op) deze internetsite is toegestaan, tenzij de inhoud, uitstraling of reputatie van de gastsite zich naar het oordeel van Xè Xi Xè slecht verdraagt met de naam en reputatie van Xè Xi Xè, haar diensten, producten of de inhoud van deze internetsite. De hieruit voortvloeiende materiële of immateriële schade zal in rekening worden gebracht bij de desbetreffende partij.

← Keer terug naar de backoffice    EU Gecertificeerd / Gratis verzending v.a € 50,- (NL) Verbergen